Zmiany w prawie pracy. Szkolenia z tego tematu.

Nowa rzeczywistość środowiska pracy dotycząca przede wszystkim takich zagadnień, jak praca zdalna, wymusza na rządzących dostosowanie prawa pracy do realiów. W nowym zapisie znajdą się między innymi regulacje odnoszące się do rekompensaty za pracę w domu. Nowelizacja kodeksu pracy to istotna wiadomość dla wszystkich osób związanych z biznesem. Sprawdź, jakie prawo obowiązuje dziś i dlaczego szkolenie z prawa pracy pomoże uniknąć pułapek związanych z pracą w domu, czy telepracą.

Continue reading „Zmiany w prawie pracy. Szkolenia z tego tematu.”

Co reguluje kodeks pracy? Czy każdy musi go znać?

Kodeks pracy to tak naprawdę chyba najważniejszy dokument odnoszący się właśnie do zagadnienia pracy i regulujący wszelkie jej aspekty. Co dokładniej jest w ten sposób regulowane? Czy każdy musi znać przepisy takiego kodeksu ?

Continue reading „Co reguluje kodeks pracy? Czy każdy musi go znać?”

Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?

Jednym z istotnych praw pracownika jest prawo do urlopu Jest ono zagwarantowane nie tylko przez przepisy prawa pracy ale także przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Zagadnienie urlopu wypoczynkowego zostało zawarte w przepisach działu siódmego kodeksu pracy. Kwestia ta jest tematem omawianym przez prowadzącego szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia.

Continue reading „Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?”

Czy każdy powinien znać kodeks pracy art 155?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest jednym z aktów prawnych powszechnie w Polsce obowiązujących. Przepisy tego Kodeksu bardzo często ulegają przeobrażeniom. Niektóre z przepisów przestają obowiązywać, inne ulegają drobnym zmianom.

Continue reading „Czy każdy powinien znać kodeks pracy art 155?”

Co można sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń społecznych?

Zakładowy fundusz świadczeń społecznych jest obecnie obowiązkiem wielu pracodawców – wszystkich z sektora budżetowego oraz jednostek samorządowych, a także pozostali, jeśli na dzień 1 stycznia zatrudniają więcej niż 50 osób w wymiarze pełnego etatu. Warto wiedzieć zatem – zarówno jako pracownik, jak i pracodawca, co można sfinansować z takiego funduszu, co zaś jest zakazane.

Continue reading „Co można sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń społecznych?”