Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?

Jednym z istotnych praw pracownika jest prawo do urlopu Jest ono zagwarantowane nie tylko przez przepisy prawa pracy ale także przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Zagadnienie urlopu wypoczynkowego zostało zawarte w przepisach działu siódmego kodeksu pracy. Kwestia ta jest tematem omawianym przez prowadzącego szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia.

Continue reading „Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?”