Co reguluje kodeks pracy? Czy każdy musi go znać?

Kodeks pracy to tak naprawdę chyba najważniejszy dokument odnoszący się właśnie do zagadnienia pracy i regulujący wszelkie jej aspekty. Co dokładniej jest w ten sposób regulowane? Czy każdy musi znać przepisy takiego kodeksu ?

Continue reading „Co reguluje kodeks pracy? Czy każdy musi go znać?”

Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?

Jednym z istotnych praw pracownika jest prawo do urlopu Jest ono zagwarantowane nie tylko przez przepisy prawa pracy ale także przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Zagadnienie urlopu wypoczynkowego zostało zawarte w przepisach działu siódmego kodeksu pracy. Kwestia ta jest tematem omawianym przez prowadzącego szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia.

Continue reading „Co mówi prawo pracy o urlopach pracowniczych?”

Czy każdy powinien znać kodeks pracy art 155?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest jednym z aktów prawnych powszechnie w Polsce obowiązujących. Przepisy tego Kodeksu bardzo często ulegają przeobrażeniom. Niektóre z przepisów przestają obowiązywać, inne ulegają drobnym zmianom.

Continue reading „Czy każdy powinien znać kodeks pracy art 155?”