Co można sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń społecznych?

Zakładowy fundusz świadczeń społecznych jest obecnie obowiązkiem wielu pracodawców – wszystkich z sektora budżetowego oraz jednostek samorządowych, a także pozostali, jeśli na dzień 1 stycznia zatrudniają więcej niż 50 osób w wymiarze pełnego etatu. Warto wiedzieć zatem – zarówno jako pracownik, jak i pracodawca, co można sfinansować z takiego funduszu, co zaś jest zakazane.

Zakładowy fundusz świadczeń społeczny – rozdysponowanie środków

Na co zatem mogą być przeznaczone takie środki z funduszu społecznego? Oczywiście może być on wykorzystany na dofinansowanie wypoczynku pracownika albo jego dzieci. Ponadto takie pieniądze także można rozdysponować na zapomogę dla pracownika, który jest dotknięty poważnym zdarzeniem losowym, ma niepełnosprawne dziecko, żonę czy męża, samotnie wychowuje dzieci, choruje na choroby przewlekłe. Dalej można też z tych pieniędzy stworzyć paczki świąteczne czy żywnościowe,.

Czego jednak nie można zrobić? Przykładowo zakazane jest wydawanie pieniędzy z funduszu na stołówkę firmową, zakup środków trwałych, premie i nagrody, finansowanie dojazdów do pracy, edukację pracowników i wiele innych działalności.

Zfśs szkolenie – zdecydowana konieczność

Jak jednak rozdysponować dokładniej środki między pracowników? Jak sprawdzić jako pracownik czy nie dochodzi do nadużyć przez pracodawcę? Co zrobić, kiedy w pracy kilku pracowników jest dotkniętych losowo? Jak wymierzyć wagę poszczególnych zdarzeń losowych? Te pytania z pewnością nie należą do łatwych. Dlatego też warto wybrać się na zfśs szkolenie, na którym to wszystkie takie trudne tematy zostaną dobrze wyjaśnione i wytłumaczone.

Szkolenia płace warszawa i szkolenie akta osobowe

Niemniej jednak dzisiaj warto zainwestować nie tylko i wyłącznie w szkolenie z zfśs. Otóż jeśli prowadzimy firmę w Warszawie albo dużym mieście warto przy okazji powyższego szkolenia wybrać się na kurs z szkolenia z płac. Dzięki nim bowiem dowiemy się, jak zarządzać dzisiaj funduszami oraz na szkoleniu z akt osobowych – jak postępować zgodnie z zasadami rodo.