Czy każdy powinien znać kodeks pracy art 155?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest jednym z aktów prawnych powszechnie w Polsce obowiązujących. Przepisy tego Kodeksu bardzo często ulegają przeobrażeniom. Niektóre z przepisów przestają obowiązywać, inne ulegają drobnym zmianom.

Należy pamiętać o tym, że bez względu na to czy jesteśmy pracownikami czy pracodawcami, powinniśmy znać podstawowe przepisy Kodeksu pracy. Przykładem takiego przepisu jest chociażby artykuł 155 wspomnianego wyżej aktu prawnego.

Artykuł 155 traktuje o urlopach wypoczynkowych. Znajdziemy w nim informacje dotyczące wymiaru urlopu. Dowiemy się na przykład, że z tytułu ukończenia szkoły wyższej wlicza się do okresu pracy 8 lat. Szkolenia z prawa pracy mogą pomóc nam dowiedzieć się tego o czym należy pamiętać w kontekście artykułu 155 Kodeksu pracy.

Nie da się ukryć, że dla pracodawców dobrą opcją może być również wynagrodzenie pracowników szkolenie. Należy bowiem mieć na uwadze, że każdy pracownik podczas przebywania na urlopie, ma prawo do pobierania wynagrodzenia. Na pewno na uwagę zasługuje również fakt, że dzięki szkoleniom możemy dowiedzieć się jak należy poruszać się w gąszczu przepisów, których nie rozumiemy.

Dla wielu osób kwestie związane z urlopem wypoczynkowym są bowiem nie do końca zrozumiałe. Kodeks pracy szkolenia powinny zostać poprowadzone przez należycie doświadczonych oraz odpowiednio wykształconych szkoleniowców.

Należy mieć na uwadze, że informacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych firm szkoleniowych mogą pomóc nam w zaznajomieniu się z zasadami, na jakich prowadzone są poszczególne kursy.

Każdy szkoleniowiec prowadzi bowiem szkolenie wedle własnego uznania. Nie każdy preferuje te same metody, a jak wiadomo jedne skuteczne są bardziej, inne niestety mniej. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dofinansowane ze środków unijnych. Są one prowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dlatego duże zainteresowanie nimi nie powinno nikogo dziwić. Zwracajmy również uwagę na to czy kursy są certyfikowane czy też nie.