Zmiany w prawie pracy. Szkolenia z tego tematu.

Nowa rzeczywistość środowiska pracy dotycząca przede wszystkim takich zagadnień, jak praca zdalna, wymusza na rządzących dostosowanie prawa pracy do realiów. W nowym zapisie znajdą się między innymi regulacje odnoszące się do rekompensaty za pracę w domu. Nowelizacja kodeksu pracy to istotna wiadomość dla wszystkich osób związanych z biznesem. Sprawdź, jakie prawo obowiązuje dziś i dlaczego szkolenie z prawa pracy pomoże uniknąć pułapek związanych z pracą w domu, czy telepracą.

Praca zdalna – szkolenia z prawa pracy – zmiany w prawie pracy:

Dotychczasowy zapis o pracy zdalnej, utworzony w 2020 daje dużą swobodę co do interpretacji treści zapisu. W nowelizacji ma nastąpić uregulowanie kwestii takich jak:

  • uszczegółowienie miejsca wykonywania pracy na odległość ( w procesie ustalania brałby udział zarówno pracownik, pracodawca, jak i związki zawodowe )
  • rekompensata dla pracownika za poniesione koszty pracy w domu, takie jak:
  1. Dodatkowe zużycie prądu.
  2. Rachunki za Internet ( zwłaszcza w przypadkach, gdy jest on limitowany ).
  3. Amortyzacja prywatnego sprzętu komputerowego.

Odpowiednie szkolenia z prawa pracy pozwolą uniknąć błędów i umożliwiają przeprowadzenie pracy zdalnej w zgodzie z nowymi, obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Obowiązujące przepisy o telepracy zostaną zmienione na nowe normy pracy zdalnej – to ważna informacja, bowiem zmiana ta będzie dotyczyła także tych pracowników, którzy już wcześniej wykonywali telepracę, a nie jedynie z racji sytuacji pandemicznej.


Gospodarka materiałowa – zobacz szkolenia z tym związane.


Telepraca i praca zdalna, co zawierają aktualne zapisy?

W Tarczy Antykryzysowej 4.0 znajdziemy zapisy, wskazujące na to, że:

  1. Praca zdalna może być zlecona pracownikowi, który posiada niezbędne umiejętności oraz warunki lokalowe do wykonywanej pracy, a charakter pracy nie wyklucza wypełniania obowiązków na odległość, czyli poza siedzibą firmy ( lokalem ).
  2. Zarówno narzędzia, materiały, jak i pomoc oraz obsługa logistyczna powinna być zapewniona przez pracodawcę.
  3. Pracownik może wykorzystywać narzędzia ( laptop, komputer, drukarka ) oraz materiały niezapewnione przez pracodawcę, jeśli jest w stanie należycie zapewnić materiałom poufnym ochronę ( ryzyko wycieku danych i ataków hakerskich przez korzystanie z niezabezpieczonych narzędzi ).
  4. Na polecenie pracodawcy, pracownik powinien prowadzić ewidencję wykonywanych czynności.
  5. Pracodawca ma prawo w każdej chwili do cofnięcia polecenia pracy zdalnej.

Łamanie obowiązującego prawa pracy, nadinterpretacja, czy inne uchybienia w tym temacie bywają przyczyną sporów sądowych, a nieznajomość przepisów nie zwalnia pracodawcy z przestrzegania prawa.